Zwemlessen- handig om te weten

Zwemlessen- handig om te weten

Meer over onze lessen
Wanneer leerlingen hun A-diploma behalen hebben zij al een hele leergang gevolgd. Wanneer je op zwemles komt begin je in niveau Start’. In dit niveau staat watergewenning centraal. Wanneer een leerling over voldoende basisvaardigheden beschikt, mag hij of zij door naar niveau 1, niveau 2 en niveau 3. Eind niveau 3 zijn de leerlingen in staat om alle slagen te zwemmen zonder gebruik van een pak. Dan is het tijd om echt naar het diploma te gaan kijken. In het volgende niveau (niveau A) wordt hard geoefend met de laatste vaardigheden voor het diploma. Als dit allemaal in orde is mag een leerling afzwemmen voor het A-diploma. Daarna zien wij hen natuurlijk terug bij zwemdiploma B en zwemdiploma C!

Wanneer uw kind een niveau hoger gaat zwemmen, kan het zijn dat het tijdstip van zwemles verschuift. Wanneer dat het geval is hoort u dat bijtijds van de leskracht. 

Meer over de ABC-licentie
Volgens deze methode worden de zwemlessen in circa 80 procent van de Nederlandse zwembaden gegeven. Daarom weet je als ouder altijd dat je kind in elk zwembad met een ABC-licentie op dezelfde manier les krijgt. Om de licentie te krijgen, zijn zwembad De Hoorn en zwembad AquaRijn beoordeeld door NPZ*NRZ.

Waarom is de ABC licentie belangrijk?
In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid. Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiloma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen

De eerste zwemles
Voorafgaand aan de zwemles kunt u aan de kassa of online een lesperiode op de zwempas zetten. Wij werken met een lesperiode van 4 of 5 weken. 

Zwembad De Hoorn: Leerlingen worden door een lesgever opgehaald bij de douche van het wedstrijdbad. Hier kunt u afscheid nemen van uw kind.

Zwembad Aquarijn: Leerlingen mogen 5 minuten voor aanvang van de les plaatsnemen op de banken aan de rechterzijde van het zwembad. U kunt bij de ingang van de zwemzaal afscheid nemen van uw kind.

Coffee corner
Tijdens de zwemles kunt u wachten in de coffee corner van onze zwembaden. Hier kunt u iets drinken of eventueel eten. Alleen tijdens de eerste les of kijkles mag u mee de zwemzaal in. In de coffee corner kunt u de les van uw kind volgen via de beeldschermen. 

Kijklessen
Regelmatig zijn er kijklessen. U mag plaatsnemen op de banken in het bad van zwembad De Hoorn of op de tribune in zwembad AquaRijn. Deze les bestaat uit 45 minuten zwemles en 15 minuten spelen. Tijdens het speelmoment van de kijkles gaat de bodem omhoog en mogen leerlingen zonder pakje spelen. U kunt tijdens deze 15 minuten vragen stellen aan de lesgever van uw kind.

Gratis oefenen
Kinderen met een leskaart mogen gratis gezinszwemmen in zwembad De Hoorn op vertoon van een geldige lespas. Gezinszwemmen is op zaterdag en zondag. Bekijk de tijden in het rooster op onze website. Kinderen mogen oefenen zonder vleugels of drijfpak. Er moet minimaal één volwassen betalende begeleider (vanaf 18 jaar) aanwezig zijn bij een kind zonder A diploma.

Bij drukte is het badpersoneel verplicht om het oefenen zonder drijfpak of vleugels te beëindigen. Dit voor de veiligheid van alle bezoekers.

Toegang tot de zwemzaal
Ouders en kinderen mogen alleen de  zwemzaal in op blote voeten, badslippers of met blauwe overschoentjes. De overschoentjes zijn te koop bij de kassa.

Einde zwemles
Aan het eind van de zwemles kunt u uw kind ophalen bij de douche. Het is niet toegestaan dat kinderen na de zwemles zelfstandig gebruik maken van de glijbaan of whirlpool in het recreatiebad.

Vragen aan de lesgever
Heeft u vragen aan de zweminstructeur dan kunt u uw vragen stellen tijdens de kijklessen of contact opnemen met de coördinator of deze aanspreken voorafgaand aan de les. 

Afmelden bij ziekte
Bij ziekte, kunt u uw kind afmelden via info@dethermen2.nl. De eerste twee lessen bij ziekte zijn voor uw eigen rekening. Ziekmelden gaat via info@dethermen2.nl en Aquarijn@dethermen2.nl

 


Zwemlessen- handig om te weten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alles over de Thermen2