Richtlijnen Corona

Richtlijnen Corona

UPDATE 25-11

Hieronder leest u het noodzakelijk protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en het personeel van De Thermen2.

Medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers houden zich aan de RIVM-richtlijnen en het huishoudelijk reglement van de Thermen 2 blijft ook in deze periode van toepassing.

Veiligheid en hygiëne regels voor iedereen (Richtlijnen RIVM):

Basisregels:

 • Draag in onze accommodaties een mondkapje wanneer u niet n het water bent. Vanaf 1 december is dit verplicht wanneer u niet in het water bent. Zonder mondkapje kunnen wij helaas geen toegang verlenen. 
 • Blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen wanneer zij alleen neusverkouden zijn wel naar het zwembad komen.
 • Blijft thuis wanneer u positief getest bent op Corona of in afwachting bent van een test en/of uitslag. 
 • Bent u positief getest en toch in onze accommodaties geweest, laat het ons dan weten;
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op het Coronavirus;
 • Blijf thuis als u in thuisisolatie bent, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld of in risicogebied geweest bent;
 • Houd 1,5 meter afstand van ieder ander persoon buiten uw huishouden 
 • Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek uw handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 • Was uw handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van uw gezicht;
 • Schud geen handen.

Voor alle zwemmers:

 1. Reserveer altijd vooraf een tijdslot (behalve bij zwemles)
 2. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden
 3. Kom niet eerder dan 5 min voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 4. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 5. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 6. Onze douche is buiten gebruik;
 7. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo snel mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang;
 8. Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos

Zwemlessen/schoolzwemmen:

 1. De zweminstructeur geeft afwisselend les op de kant of in het water. Er hoeft van kinderen geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Bij kinderen ouder dan 12 jaar of volwassenen dient er wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 2. Bij aanvang van de zwemles is uw kind naar de wc geweest en heeft zijn of haar zwemkleding onder makkelijk zittende kleding aan. Deze wordt in de zwemzaal zelf uitgedaan. De kinderen verzamelen in de zwemzaal bij de lesgever en lopen gezamenlijk naar het bad waar er zwemles wordt gegeven.
 3. Voor het eind van de zwemles mag 1 ouder de zwemzaal in om te helpen met aankleden. In De Hoorn is dit aan de bandrand, in AquaRijn in door de coördinator toegewezen kleedkamer. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. Neem bv een onesie of trainingspak, groot badlaken of badjas mee. U als ouder/verzorger bent verplicht om daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. 
 4. Betalen van zwemles wordt bij voorkeur gedaan via onze webkassa. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kunt u terecht bij onze gastenservice medewerker. Bij niet betalen van de zwemlessen ontvangt u een herinnering of spreekt de zwemles coördinator u hierop aan.
 5. Ouders houden 1,5 m afstand van ons personeel en andere ouders/begeleiders.

Banenzwemmen/ Aquasport/ Doelgroeples

 1. Doe bij voorkeur zwemkleding onder uw gewone kleding aan. Kleed u voor het zwemmen uit aan de bandrand. De wisselcabines zijn beperkt te gebruiken. 
 2. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers;
 3. Ook tijdens het zwemmen dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden;
 4. Volg altijd de aanwijzingen op van ons personeel, er is een maximum aantal personen per bad toegestaan.
 5. Banenzwemmen duurt 50 minuten en 10 minuten voor omkleden. Wilt u banenzwemmen dan kiest u vooraf via tijdslot een bad. Helaas is het niet mogelijk om tussendoor te wisselen van bad en er mag niet meer twee uur achter elkaar gereserveerd worden. 
 6. De lockers zijn buiten gebruik. Neem uw kleding mee de zwemzaal in. Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of andere ruimtes achter.
 7. Wij maken u erop attent dat straatschoeisel verboden is in de zwemzaal. U dient uw schoenen uit te trekken, gebruik te maken van slippers die niet op straat worden gedragen of van de blauwe hoesjes die u over uw schoenen heen kunt trekken. Deze zijn verkrijgbaar bij gastenservice.

Recreatiefzwemmen:

 1. Doe bij voorkeur zwemkleding onder uw gewone kleding aan. Kleed u voor het zwemmen uit aan de bandrand. De wisselcabines zijn beperkt te gebruiken. 
 2. Per open bassin mogen er maximaal 30 personen aanwezig. Personen vanaf 12 jaar dienen te allen tijde de geldende afstandsregels in acht te nemen, zowel binnen als buiten het water.  Ook tegenover ons personeel dient iedereen de 1,5 meter afstand aan te houden.
 3. Het tijdsblok is maximaal 3 uur.
 4. De lockers zijn buiten gebruik. Neem uw kleding mee de zwemzaal in. Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of andere ruimtes achter.
 5. Wij maken u erop attent dat straatschoeisel verboden is in de zwemzaal. U dient uw schoenen uit te trekken, gebruik te maken van slippers die niet op straat worden gedragen of van de blauwe hoesjes die u over uw schoenen heen kunt trekken. Deze zijn verkrijgbaar bij gastenservice.
 6. Onze douches zijn buiten gebruik; 

Voor onze medewerkers:

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 2. Houd 1,5 meter afstand.
 3. Schud geen handen.
 4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes die je gelijk weg kunt gooien.
 5. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat;
 6. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen
 7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek contact;
 8. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde !) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 9. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer werken en naar buiten;
 10. Blijf thuis als iemand binnen jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus. Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was;

( advies GGD )

 1. Blijf thuis als je het Coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld:
 2. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld of in risicogebied bent geweest;
 3. Ga direct naar huis wanneer er tijdens het werken klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 4. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv bij een EHBO handeling, dat een medewerker binnen de 1,5 meter van de gast komt. Indien noodzakelijk maak je daarbij gebruik van de aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen (bv mondkapje, handschoenen en bril/gezichtsbescherming).
 5. Laat je testen indien er een vermoeden is op Corona, zodat we ons overige personeel en gasten op de hoogte kunnen brengen bij een mogelijke besmetting.

Voor de huurders:

 1. Bij aankomst bij de Thermen2 hebben zwemmers zoveel mogelijk de badkleding al aan onder de gewone kleding.
 2. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de Thermen 2 vastgesteld en dat deze nageleefd worden;
 3. Stel een Corona verantwoordelijke aan die herkenbaar is door het dragen van een opvallend hesje en maak dat die persoon bij iedereen bekend is en op de hoogte is van de meest recente geldende regels/kaders. Ook adviseert hij/zij medewerkers en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het (coronaproof) sport- of lesaanbod;
 4. De huurder dient trainers/instructeurs instructie te geven over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier sport- of lesaanbod kunnen uitvoeren;
 5. Communiceer de geldende regels met je trainers, zwemmers, ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer regelmatig of de regels ook zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
 6. De huurder dient de trainers/instructeurs de instructie te geven dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels;
 7. Zorg als huurder voor persoonlijke hygiëne- en schoonmaakmiddelen (desinfectiemiddel, mondkapje, handschoenen, bril) voor je eigen medewerkers en vrijwilligers.
 8. De huurder geeft zijn of haar medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij zwemmers moeten helpen en erop moeten toezien dat de regels correct worden nageleefd.
 9. De lockers zijn buiten gebruik. Als huurder dient u uw leden erop te wijzen kleding en spullen in een tas mee te nemen naar de zwemzaal.
 10. Wij maken u erop attent dat straatschoeisel verboden is in de zwemzaal. U dient uw schoenen uit te trekken, gebruik te maken van slippers die niet op straat worden gedragen of van de blauwe hoesjes die u over uw schoenen heen kunt trekken.

Leveranciers:

 1. Houd 1,5m afstand tot onze gasten en medewerkers;
 2. Van tevoren tijdstip melden van aankomst;
 3. Spreek vooraf af waar spullen geplaatst worden;
 4. Maak per leverancier specifieke afspraken.

Routing/aanmelden

 1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar.
 2. Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig mogelijk te verlaten;
 3. Bij de Thermen 2 zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen.
 4. Inchecken gebeurt bij de gastenservice doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt of zijn of haar pas scant en de medewerker gastenservice controleert. Men kan ook om legitimatie worden gevraagd. Er is absoluut geen fysiek contact. De deelnemer scant zelf zijn deelnemerspasje.
 5. De Thermen2 hanteert een systeem dat voorkomt dat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn, zoals fysiek tellen, een reserveringssysteem of een pasjesblokkering;

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alles over de Thermen2