Richtlijnen Corona

Richtlijnen Corona

Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Met de zwembranche willen we iedereen dan ook zo spoedig mogelijk weer de gelegenheid bieden een duik te nemen in een binnen- of buitenbad.

Hieronder lees je het noodzakelijk protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en het personeel van De Thermen2.

Medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers houden zich aan de RIVM-richtlijnen en het huishoudelijk reglement van de Thermen 2 blijft ook in deze periode van toepassing.

Veiligheid en hygiëne regels voor iedereen (Richtlijnen RIVM):

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende ( ook milde ! ) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer zwemmen en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand binnen jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was. (advies GGD)
 • Blijf thuis als je het Coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld:
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het zwemmen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van ieder ander persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar onderling en kinderen tot 12 jaar tot volwassenen);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 • Was je handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Voor zwemmers:

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Vanaf 1 juli is dit 1,5 meter voor personen ouder dan 18 jaar; Kinderen t/m 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, ook leden uit 1 gezin niet.
 2. Kom alleen op vooraf besproken tijden via ons reserveringsysteem of telefonisch via gastenservice;
 3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;
 5. Kom niet eerder dan 5 min voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de zwemzaal hoef je als zwemmer alleen de overkleding uit te trekken en je spullen op 1,5 meter afstand neer te leggen. Na de zwemles kan 1 ouder/verzorger zijn of haar kind helpen met omkleden in de zwemzaal. Broertjes of zusjes zijn niet toegestaan. 5 minuten voor het einde van de zwemles kunt u via de routing naar het bad van uw kind lopen. Let goed op dat u als volwassene onderling 1,5 meter afstand dient te houden.Neem voor uw kind een onesie, badjas of groot badlaken mee. Of geef deze voor de zwemles al mee, zodat u de spullen van uw kind makkelijker herkend. Uw kind dient 1,5 meter afstand te houden t.o. van ons personeel.Bij banenzwemmen dient u zich te houden aan de aanwijzingen van ons personeel en 1,5 meter afstand te houden van uw voorganger.Na het banenzwemmen kun je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes. Let op: er is een beperkt aantal kleedruimtes beschikbaar en men dient rekening te houden met een mogelijke wachttijd en uiteraard de 1,5 meter afstand van elkaar.Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
 1. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 2. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 3. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 4. Douche thuis voor en na het zwemmen;
 5. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo snel mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang;
 6. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde !) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 7. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer zwemmen en naar buiten;
 8. Blijf thuis als iemand binnen jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was. (advies GGD)
 9. Blijf thuis als je het Coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld:
 10. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld;
 11. Ga direct naar huis wanneer er tijdens het zwemmen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 12. Laat je testen en meldt het ons indien er sprake is van Corona. Zo kunnen we ons personeel en overige gasten op de hoogte brengen indien dat noodzakelijk is.

 

Voor onze medewerkers:

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 2. Houd 1,5 meter afstand.
 3. Schud geen handen.
 4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes die je gelijk weg kunt gooien.
 5. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat;
 6. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen
 7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek contact;
 8. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde !) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 9. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer werken en naar buiten;
 10. Blijf thuis als iemand binnen jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was;

( advies GGD )

 1. Blijf thuis als je het Coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld:
 2. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld;
 3. Ga direct naar huis wanneer er tijdens het werken klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 4. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv bij een EHBO handeling, dat een medewerker binnen de 1,5 meter van de gast komt. Indien noodzakelijk maak je daarbij gebruik van de aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen (bv mondkapje, handschoenen en bril/gezichtsbescherming).
 5. Laat je testen indien er een vermoeden is op Corona, zodat we ons overige personeel en gasten op de hoogte kunnen brengen bij een mogelijke besmetting.

Voor de huurders:

 1. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de Thermen 2 vastgesteld en dat deze nageleefd worden;
 2. Stel een Corona verantwoordelijke aan die herkenbaar is door het dragen van een opvallend hesje en maak dat die persoon bij iedereen bekend is en op de hoogte is van de meest recente geldende regels/kaders. Ook adviseert hij/zij medewerkers en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het (coronaproof) sport- of lesaanbod;
 3. De huurder dient trainers/instructeurs instructie te geven over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier sport- of lesaanbod kunnen uitvoeren;
 4. Communiceer de geldende regels met je trainers, zwemmers, ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of de regels ook zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
 5. De huurder dient de trainers/instructeurs de instructie te geven dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels;
 6. Zorg als huurder voor persoonlijke hygiëne- en schoonmaakmiddelen (desinfectiemiddel, mondkapje, handschoenen, bril) voor je eigen medewerkers en vrijwilligers.
 7. De huurder geeft zijn of haar medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij zwemmers moeten helpen en erop moeten toezien dat de regels correct worden nageleefd.

Leveranciers:

 1. Houd 1,5m afstand;
 2. Van tevoren tijdstip melden van aankomst;
 3. Spreek vooraf af waar spullen geplaatst worden;
 4. Maak per leverancier specifieke afspraken.

Routing/aanmelden

 1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar.
 2. Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig mogelijk te verlaten;
 3. Bij de Thermen 2 zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen.
 4. Inchecken gebeurt bij de gastenservice doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt of zijn of haar pas scant en de medeweker gastenservice controleert. Men kan ook om legitimatie worden gevraagd. Er is absoluut geen fysiek contact. De deelnemer scant zelf zijn deelnemerspasje.
 5. De Thermen2 hanteert een systeem dat voorkomt dat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn, zoals fysiek tellen, een reserveringssysteem of een pasjesblokkering;

Omkleden

 1. Bij aankomst bij de Thermen2 hebben zwemmers zoveel mogelijk de badkleding al aan onder de gewone kleding.
 2. Alleen bij het verlaten van het bad bij banenzwemmen en verhuur kunnen gasten gedeeltelijk gebruik maken van de wisselcabines. Mits de routing en de 1,5 meter afstand regel dit toelaat. Let op: er is een beperkt aantal kleedruimtes beschikbaar en men dient rekening te houden met een mogelijke wachttijd en uiteraard de 1,5 meter afstand van elkaar;
 3. De gemeenschappelijke kleedruimten worden zo min mogelijk gebruikt;
 4. De Thermen2 heeft voor zijn eigen gasten (dus niet voor verhuur) tot aan de zomervakantie de beschikking over een beperkt aantal winkelmandjes, zodat we precies weten hoeveel mensen er in de accommodatie aanwezig zijn.

Voordat u naar huis gaat, levert u deze weer netjes in, zodat deze schoon kunnen worden gemaakt en opnieuw kunnen gebruikt worden door gasten na u. Vanaf de zomervakantie worden de mandjes niet meer gebruikt en dient iedereen voor zijn of haar eigen tas zorg te dragen. Bij recreatief zwemmen en de spetterspeeltuin is dit al vanaf 4 juli. De lockers zijn buiten gebruik. Als huurder dient u uw leden erop te wijzen kleding en spullen in een tas mee te nemen naar de zwemzaal. Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of andere ruimtes achter. Wij maken u erop attent dat straatschoeisel verboden is in de zwemzaal. U dient uw schoenen uit te trekken, gebruik te maken van slippers die niet op straat worden gedragen of van de blauwe hoesjes die u over uw schoenen heen kunt trekken.

Douche en toiletgebruik

 1. Gasten worden verzocht voorafgaand aan het bezoek bij het zwembad thuis naar het toilet te gaan;
 2. Toiletbezoek bij de Thermen2 dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden meerdere malen per dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygiëne richtlijnen vanuit de branche blijven gelden;
 3. Zwemmers dienen thuis te douchen voor en na het zwembadbezoek; Ook als de douches weer gebruikt mogen gaan worden, blijft dit advies van toepassing.

Zwemlessen/schoolzwemmen:

 1. De zweminstructeur geeft afwisselend les op de kant of in het water. Er hoeft niet meer 1,5 meter afstand te worden gehouden. Bij kinderen ouder dan 12 jaar of volwassenen dient er wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 2. Het is niet de bedoeling dat je als ouder/verzorger als toeschouwer aanwezig bent bij de Thermen2. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les van jouw kind.
 3. Bij aanvang van de zwemles is uw kind thuis naar de wc geweest en heeft zijn of haar zwemkleding onder makkelijk zittende kleding aan. Deze wordt in de zwemzaal zelf uitgedaan en vast voor na de zwemles in een winkelmandje gedaan. De kinderen verzamelen in de zwemzaal bij de lesgever en lopen gezamenlijk naar het bad waar er zwemles wordt gegeven. Vanaf de zomerzwemlessen en ook na de zomervakantie dient iedereen zelf voor een tas zorg te dragen en worden de mandjes niet meer gebruikt.
 4. Alleen aan het eind van de zwemles bij het aankleden in de zwemzaal mag 1 ouder/verzorger aanwezig zijn. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. Neem bv een onesie of trainingspak, groot badlaken of badjas mee. De kinderen kleden zich onder toezicht van een ouder om op de aangewezen plek en u als ouder/verzorger bent verplicht om daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook bij het diplomazwemmen mag er slechts 1 ouder aanwezig zijn.
 5. Inchecken gebeurd in de toekomst weer via het tourniquet. De aanwezigheid van uw kind bij zwemles wordt in de periode tot aan het eind van de zomervakantie geregistreerd door de lesgever.
 6. Betalen van zwemles wordt bij voorkeur gedaan via onze webkassa. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kunt u terecht bij onze gastenservice medewerker. Bij niet betalen van de zwemlessen ontvangt u een herinnering of spreekt de zwemles coördinator u hierop aan.
 7. Ouders en kinderen houden 1,5 m afstand van de zweminstructeur en andere ouders/begeleiders.

Banenzwemmen:

 1. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant;
 2. Tijdens de activiteit is er geen afstandsbeperking van kracht, na de activiteit dient er weer de 1,5 meter norm in acht te worden genomen.
 3. Volg altijd de aanwijzingen op van ons personeel, maximaal 30 personen per bad;
 4. Het tijdsblok is maximaal 2 uur Zwemmen is 50 minuten en 10 minuten voor omkleden. U heeft de keuze bij uw reservering tussen het wedstrijdbad of het buitenbad. Tussendoor wisselen is niet mogelijk.

Recreatiefzwemmen:

 1. Per open bassin mogen er vanaf 4 juli maximaal 25 personen aanwezig zijn van 18+ en 25 personen van 0-17 jaar.  Volwassenen dienen te allen tijde de geldende afstandsregels in acht te nemen, zowel binnen als buiten het water. Jongeren tussen 13 en 18 dienen afstand te houden t.o. van volwassenen. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te bewaren. T.o. ons personeel dient iedereen de 1,5 meter afstand aan te houden.
 2. U mag gebruik maken van 3 bassins, mits de maximale hoeveelheid niet wordt overschreden per bassin.
 3. Het tijdsblok is maximaal 3 uur.

Spetterspeeltuin:

Per open bassin mogen er vanaf 4 juli maximaal 25 personen aanwezig zijn van 18+ en 25 personen van 0-8 jaar. In het weekend mag u ook gebruik maken van het recreatiebad. Maandag, woensdag en vrijdag is alleen het doelgroepenbad beschikbaar. U kunt helaas geen gebruik maken van andere baden. 
Het tijdblok duurt 3 uur. 

Doelgroepen:

Aquarobic en Seniorfit maximaal 17 personen per bassin, de les duurt 50 minuten.Peuterzwemmen maximaal 10 personen, de les duurt 1 uur.

Op basis van besluiten van de Rijksoverheid in het kader van de Coronacrisis zal de zwembranche in overleg met de lokale overheid besluiten of  de gestelde maatregelen kunnen worden versoepeld of juist moeten worden verzwaard.

Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Reinig in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met de beschikbare desinfecterende middelen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alles over de Thermen2