De Thermen 2

15 oktober 2017

Eisen turboles gelijk aan eisen normale zwemles

Allereerst is De Thermen 2 een gecertificeerde zwemlesaanbieder. Zowel zwembad De Hoorn als zwembad AquaRijn, waar de turbolessen worden gegeven, voldoet aan de eisen van Nationaal Platform Zwembaden - Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ) die aan de baden zelf worden gesteld. De Alphense zwembaden werken uitsluitend met gekwalificeerde lesgevers, ook tijdens de turbolessen. Uiteraard wordt aan alle geldende eisen voor de erkende ABC-diplomalijn voldaan.

De meeste kinderen leren zwemmen met één zwemles per week. Zij doen er gemiddeld 48 klokuren over om het zwemdiploma A te halen. Dat heeft onder meer te maken met de jonge leeftijd van de meeste leszwemmers. Als een kind een paar jaar ouder is, dan begrijpt het de instructies sneller en beter en bovendien is de motoriek beter ontwikkeld. Je kunt stellen dat een 10-jarige gemiddeld sneller een A-diploma zal halen dan een 5-jarige.

Aan de turbolessen mogen kinderen niet zomaar meedoen. Er wordt tijdens een proefles gekeken door een gekwalificeerde zweminstructeur of het kind geschikt is voor de cursus waarin twee weken lang elke dag 4 uur wordt gezwommen. Het kind moet per se volkomen watervreesvrij zijn. Kinderen met bijvoorbeeld een wat mindere motoriek, een ontwikkelingsachterstand of met gedragsproblemen mogen de turbolessen niet volgen.

Circa 70 procent van de kinderen die aan een turbocursus deelnemen, haalt het A-diploma direct na afloop van de veertiendaagse cursus. De andere kinderen zijn een eind op streek, maar hebben gewoon net iets meer tijd nodig. Zij stromen direct na de zomervakantie in bij de wekelijkse zwemlessen.

Daarnaast is het natuurlijk zo dat elk kind dat zwemlessen volgt gebaat is met oefening, herhaling en vooral bijhouden van het geleerde. Dat geldt zowel voor de turbozwemmertjes als voor de reguliere leskinderen. Wie snel een A-diploma heeft gehaald, moet daarna vooral vaak recreatief komen zwemmen én doorgaan voor het B-diploma. Heb je beide diploma’s dan wordt het tijd om je aan te sluiten bij een zwemvereniging of om regelmatig mee te doen met de vele leuke zwemactiviteiten die De Thermen 2 aanbiedt.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alles over de Thermen2